Faaborg Kro anno 1900 med kørestald og brostens belagt gårdsplads

Faaborg Kros historie 1708

Kongelig Priviligeret i 1785

Siden 2006 har Marlene & Uwe Schober ejet og drevet Faaborg kro i  sydvestjylland. Vi er de første ejere af kroen, som begge er udlært inden for restaurations branchen..

I forbindelse med, at vi i 2018 skulle ansøge Rigsarkivet om tilladelse til fortsat at kalde sig tidligere Kgl. priviligeret kro og skilte med den lukkede kongekrone, blev interessen vagt for at dykke ned i Faaborg kors historie. Baseret på det materiale, som jeg havde fra tidligere kroejere, fra lokalarkiv, Varde museum, Rigsarkivet, og fået fortalt af lokalbefolkningen. Desuden har lokalhistoriker Olga Pedersen fra Holsted været en stor hjælp med transkripere gamle dokumenter, med gotisk skrift.

Desuden blev jeg inspireret af, at jeg fik en kopi af et stamtræ af en gæst, som var oldebarn til Johan Christoffer Sørensen., som senere viste sig, at være den eneste tidligere ejer af Faaborg Kro fra år 1870-79, som jeg vha, de gamle brand forsikringer kunne bevise havde været Kgl. privilligeret kromand på Faaborg Kro i 1871. Desuden står der i hans slægsbog, at han også var meget velllidt af kongen. Og han blev også udnævnt til Dannebrogsmand på grund af hans ihærdige arbejde med at opdyrke heden. Han grundlagde hedeselskabet , og der er rejst en statue af ham sammen med Enrico Dalgas og Holger Pedersen i Hovborg plantage 3 minde stenen. Johan Kristoffer(Steinmeier) Sørensen ejede først Hovborg kro i 25 år og derefter i 1870 blev han gift med en enke på Faaborg Kro. Enken døde og Johan blev året eftergift med lærer Bennedsens datter, som var 32 år yndre end Johan, sammen fik de 4 børn, som senere alle blev kroejere i Hovborg, Bække, og på  Kry-bi-ly kro. Dermed blev kro dynastiet ført videre.  


Faaborg Kros fæstebønder & ejere

fra 1708 - 2018Det har været utroligt spændende og lærerigt at få flettet kroens historie ind i Danmarkshistorien, at finde nye perspektiver i forhold til både fortid og nutid.

Da de Danske Kongelige Priviligeret Kroer bidrager til den danske kulturhistorie, derfor er det vigtigt, at værne om de få kroer, der er tilbage. Da de fleste kroer er nedbrændt eller lukkede pga. konkurs, da der er ændrede traditioner for at afholde familie fester og generalt pga  landsby død.


I 2018 er der oprettet en forening af de Kongelige Krone Kroer, som har ansøgt Rigsarkivet om tilladelse til, at skilte med den lukkede kongekroen, samt kalde sig Kongelig Priviligeret Kro..